Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Bullerdämpande åtgärder Gredelbyleden

Beskrivning

Åtgärder mot buller måste ske längs gredelbyleden då trafiken har ökat och bullret lika så. Idag finns bara enstaka bullerplank längs gredelbyleden.
Från Gredelbyvägen 17A/Timotejvägen 5 till Triangelvägen 3 saknas helt åtgärder mot buller på båda sidorna av vägen. Troligt är även att gamla plank måste ses över. Samt att kompletteringar behöver utföras på andra platser längs gredelbyleden.

Kommentar från handläggare (2)
Visa
Knivsta Kommun, 2020-10-13 13:45:38

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 2020-10-05 § 93
1. Samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram åtgärdsförslag med tillhörande kostnad för uppförande av bullerplank enligt sträckning angivet i förslaget.
2. Samhällsutvecklingsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera skicket på befintligt bullerplank, samt ett åtgärdsförslag för detta om det anses krävas.
Länk till protokollet
https://use-knivsta.sitevision.se/5.290d2e401751d4e40c03708.html

Knivsta Kommun, 2019-07-01 15:14:21

Förslaget har gått vidare till Samhällsbyggnadskontoret för utredning. Diarienummer: SUN-2019/364