Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Belysning Brunnbyvägen bristfällig

Beskrivning

När man går eller cyklar på gång- ochcykelbana parallellt med Brunnbyvägen genom Alsike, främst från Åsgatan hela vägen upp till Vrå Skogsväg på den högra sidan med körriktningen från Gredelbyleden, så är belysningen mycket svag. Det finns idag stor risk att man inte ser ev liggande stenar, håligheter etc på GC-banan eller att man inte ser personer utan reflexer. Detta är extra tydligt under de mörka årstiderna och kan leda till olyckor och skador. GC-banan kan även p g a detta kännas otrygg.
Mitt förslag är att GC-bana kompletteras med separat belysning alt att kompletterande belysning på gatubelysning utförs.