Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Skateboard park i Alsike

Beskrivning

I nya Alsike finns många barn och ungdomar. Jag ser att stort intresse för skateboard finns. En stor skateboard park skulle vara en bra invenstering för många. Då det i dagläget bara finns en fotbollsplan och en liten sporthall. Jag har givet ett förslag förut att parken byggs där den lilla skateboard rampen ligger idag och i flera andra kommuner finns skateboardparker som fungerar perfekt. Att bygga en sådan park skulle gynnan många och vara en fantastisk invenstering för framtiden. Ett ställe där många kan samlas.