Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Hundbad

Beskrivning

Nu är det hög tid att ordna fram en plats för hundbad i Knivsta. Som läget nu är måste vi ta bilen till Funbo eller Märsta.
Lämpligt att lägga hundbadet vid Brunnbybadet. Dela området med ett enkelt staket och lägg hundbadet så långt österut som är möjligt.

Hundägare till vattenälskande hundar

Kommentar från handläggare (2)
Visa
Knivsta Kommun, 2019-08-26 11:20:57

Har gått vidare till Samhällsbyggnadskontoret för utredning. Diarienummer SUN-2019/436

Knivsta Kommun, 2020-11-27 11:37:46

Samhällsutvecklingsnämnden har 2020-11-09 §105 fattat beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att iordningsställa en badplats där hundar är tillåtna i Margaretaviken i Valloxen.