Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Helt central lekplats i Knivsta centrum

Beskrivning

Kommunen skall anordna en stor och innehållsrik lekplats centralt i Knivsta. Detta för att öka sociala interaktioner mellan vuxna och mellan vuxna och barn.

Kommentar från handläggare (2)
Visa
Knivsta Kommun, 2019-07-15 10:57:45

Förslaget har gått vidare till Samhällsbyggnadskontoret för utredning. Diarienummer: SUN-2019/391

Knivsta Kommun, 2020-12-21 08:34:33

Samhällsutvecklingsnämnden har 2020-12-14 i § 123 beslutat att anse förslaget besvarat med tjänsteutlåtandet. Ur tjänsteutlåtandet: För den växande småstaden är det mycket som ska samsas om utrymmet. Att avväga om
det är möjligt att avsätta mark för en stor lekplats i centrum är en del av arbetet med stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike, och av den anledningen kan detta Knivstaförslag endast besvaras med att arbete pågår för Knivsta som helhet.