Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Håll Knivsta Rent - kampanj

Beskrivning

Som motförslag till förslaget om "Papperskorgar i Alsike" ( https://knivstaforslaget.knivsta.se/proposal?pid=190 ) :

Bakgrund: Papperskorgar/soptunnor/hundbajsplastpåsar blir aldrig tillräckligt tätt utplacerade för att skräpet ska hamna i dem om det släpps rakt ner. Detta kan enkelt konstateras genom att gå tio-tjugo meter från de soptunnor som redan finns utplacerade längs gång/cykelbanor på strategiska platser i kommunen och som faktiskt töms rätt ofta av kommunens golfbilsbesuttna ryttare.

Idé och Förslag: Man lägger pengar motsvarande hälften av vad dessa sopkorgar i det refererade förslaget skulle kosta på en lokal kampanj: "Håll Knivsta rent" som sedan kunde återkomma i storlek motsvarande hälften av löpande kostnad för tömning och underhåll av dessa hypotetiska extra papperskorgar/soptunnor/hundbajsplastpåsar. Det skulle rent av kunna ge större effekt.