Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Skugga på Särstabadet

Beskrivning

Önskemål om att plantera snabbväxande träd på grönytan vid Särstabadet för möjlighet till skugga. Träd är att föredra framför buskar då buskar minskar uppsikten.