Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Betong skatepark i Knivsta Centrum!

Beskrivning

Det är mina barn som lägger förslaget.
Se filmen så får ni all fakta och frågor.

Dom vill kort ock gott inte åka utan för Knivsta centrum för att skata.

https://www.youtube.com/watch?v=fT-DSo0XsKo&t=31s

Länk(ar) till relaterad information
Kommentar från handläggare (2)
Visa
Knivsta Kommun, 2019-11-22 07:57:12

Knivstaförslaget har diarieförts i ärende KS-2019/830 samt skickats vidare till beredning.

Siobhan Gorny, 2020-12-17 11:42:20

Kommunstyrelsen har tagit beslut i ärendet, se protokollet från sammanträdet 2020-12-07, § 210. https://knivsta.se/download/18.3472a03a1764d3c088e2fd07/1608044947169/2020-12-07%20Protokoll%20kommunstyrelsen.pdf

Beslutet innebär att i samband med detaljplaneringen av projekt Västra Ängby kommer idén om en betongskatepark att utredas mera. /Kommunsekreterare

Beslut
Utan bifall
2020-12-17

Skateparken kommer att utredas vidare, men vinner inte bifall precis som förslaget ligger. Beslut fattat av kommunstyrelsen 2020-12-07 § 210.