Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Utebad med tempererad simbassäng i Knivsta

Beskrivning

Knivsta borde anlägga ett utebad med en temperad simbassäng. Det skulle vara till glädje för väldigt många som inte gillar att bada i en sjö där man inte ser botten. Det skulle förlänga badsäsongen, och fler barn och vuxna skulle snabbare kunna lära sig simma i ett tempererat klart vatten. Det skulle också lätta på trycket till de två befintliga badplatserna som idag ofta är överfulla vid fint väder. Som den växande kommun Knivsta är, borde en utebassäng finnas med på önskelistan för att öka Knivstas attraktivitet. Många åker till Fyrishov eller Märsta för att bada i bassäng , det borde vi kunna få göra på hemmaplan.

Kommentar från handläggare (1)
Visa
Knivsta Kommun, 2019-11-22 08:06:33

Knivstaförslaget har lämnats vidare för beredning.
Diarienummer: KS-2019/831

Beslut
Utan bifall
2021-02-23

Kommunstyrelsen beslöt 2021-02-15 att inte bifalla förslaget, § 28.