Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Friluftsgård

Beskrivning

Det finns ett stort intresse hos kommunens medborgare för friluftsaktiviteter såsom skidåkning, löpning, cykel och orientering. Idag bedrivs en hel del av dessa i och ikring elljusspåret.

Jag är övertygad om att en friluftsgård i anslutning till elljusspåret skulle göra att ännu fler fick upp ögonen för motionens betydelse. Det skulle bli en naturlig samlingspunkt, inte bara för de redan 'frälsta' utan även för alla som vill ta en promenad, springa, cykla eller åka skidor och kunna duscha och ta en fika efteråt.

Kommunen bör kunna stå för investeringen (ett CIK i mikro-mikroformat) medan driften med fördel kan överlåtas åt exempelvis Vassunda IF, Knivsta CK, L-100 IF etc.

Kommentar från handläggare (2)
Visa
Siobhan Gorny, 2020-12-17 11:48:57

Kommunstyrelsen har tagit beslut i ärendet, se protokollet från sammanträdet 2020-12-07, § 211. https://knivsta.se/download/18.3472a03a1764d3c088e2fd07/1608044947169/2020-12-07%20Protokoll%20kommunstyrelsen.pdf

Beslutet innebär att förslaget avslås. /Kommunsekreterare

Knivsta Kommun, 2019-12-06 09:18:43

Förslaget har gått vidare till Kultur- och fritidskontoret för utredning. Diarienummer: KS-2019/867

Beslut
Utan bifall
2020-12-17

Beslut fattat av kommunstyrelsen 2020-12-07, § 211.