Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Konstsnö-slinga

Beskrivning

Ideella krafter i Vassunda Skidsektion skapar varje år fantastiska skidspår efter vädrets förutsättningar på vårt elljusspår. Men slitet är ofta otacksamt då töväder kommer ofta och plötsligt under vintern.

För att få stabilare och mer långsiktiga förutsättningar för längdskidåkning i Knivsta är det därför på tiden att vi skapar en konstsnöslinga likt den man har i Bålsta.

En lämplig plats skulle vara runt ängarna vid Kölängen runt det nya idrottsområdet. Vatten skulle då kunna tas från Valloxen.

Finansiering sker på samma sätt som i Bålsta eller Storvreta genom säsongskort eller dagkort.

Hört att investeringskostnaderna för snökanoner i Bålsta var ca 6 milj. Intäkterna per säsong ligger på ca 700 000 kr.

Kommentar från handläggare (2)
Visa
Siobhan Gorny, 2020-12-17 11:53:21

Kommunstyrelsen har tagit beslut i ärendet, se protokollet från sammanträdet 2020-12-07, § 212. https://knivsta.se/download/18.3472a03a1764d3c088e2fd07/1608044947169/2020-12-07%20Protokoll%20kommunstyrelsen.pdf

Beslutet innebär att förvaltningen ska utreda möjligheten till en konstsnöslinga när projektet Kölängen återupptas. /Kommunsekreterare

Knivsta Kommun, 2019-12-13 09:28:00

Förslaget har gått vidare till Kultur- och fritidskontoret för utredning.
Diarienummer: KS-2019/909

Beslut
Utan bifall
2020-12-17

Förslaget ska utredas vidare i helhetsplaneringen för området Kölängen, men vinner inte bifall precis som det lämnades in. Beslut fattat av kommunstyrelsen 2020-12-07 § 212.