Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Vuxna på byn

Beskrivning

Jag föreslår en stående annons i Knivsta nytt om att ” Vuxna på byn” eftersöks! Samt för dom tillgång till en mobiltelefon och lån av en kommunbil, förslagsvis med en dekal på med ” Vuxna på byn” samt ett mobilnummer på. Allt ska bekostas av Knivsta kommun, något som kommer att gagna alla Knivstas medborgare, både unga och gamla!