Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Översyn av infarten till Alsike södra

Beskrivning

Den kraftiga nybyggnationen och inflyttningen i Alsike har haft märkbara effekter på trafiken på Brunnbyvägen i Alsike. Belastningen har genomgående ökat, och det har även fortkörningarna på sträckan mellan rondellen vid Åsgatan och idrottsplatsen, där det egentligen är 40 km/h som gäller.

I båda riktningar accelererar många snabbt upp till och håller långt högre hastigheter än den tillåtna. Bullernivån är inte längre acceptabel vissa tider på dygnet. Situationen förvärras ytterligare sommartid då fler trimmade fordon passerar och ungdomar buskör på sträckan nattetid. Läget äventyrar även säkerheten för de många barn och ungdomar som rör sig till och från träningar i det området.

Miljön och säkerheten har kraftigt försämrats och förväntas förvärras ytterligare i och med expansionsplanerna för Alsike. Brunnbyvägen är inte dimensionerad för den belastning som det växande invånarantalet och den tunga byggtrafiken medför. Situationen är inte hållbar och åtgärder behövs.

För att avhjälpa situationen och tydliggöra övergången till bostadsområde föreslår föreningen BoKlok Ekorren följande åtgärder:

1. Bullermätning på den beskrivna sträckan för att utreda behovet av bullerreducerande åtgärder såsom bullerplank (gärna både vinter och sommartid).
2. Fartgupp med placering 100 meter före rondellen i södergående riktning samt i anslutning till övergångsstället vid idrottsplatsen. Fartguppen behöver ha samma utformning som de längre fram på Brunnbyvägen, dvs. vara höga och täcka körfältens hela bredd för att undvika kringkörning och för snabb acceleration.
3. Planteringar samt placering av skylt (t.ex. Välkommen till Alsike) vid infarten.
4. Besked om när den planerade påfarten på E4:an ska genomföras i Alsike Nord.