Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Anhörigstödjare/anhörigkonsulent

Beskrivning

Jag anser att det behövs en anhörigkonsulent i kommunen som kan samordna stöd till anhöriga som vårdar en närstående. Denna kan även erbjuda enskilda samtal och samtal i grupp och även stötta anhöriga på Estridsgård gård. Denne kan även jobba fram en bra information som ska spridas i kommunen och inte bara på kommunens hemsida. Man missar många anhöriga som mår dåligt i denna kommun genom att det bara finns information på hemsidan.

Kommentar från handläggare (2)
Visa
Knivsta Kommun, 2020-11-27 12:39:58

Socialnämnden beslutade 2020-04-16 § 54 att inte inrätta en tjänst som anhörigkonsulent.

Knivsta Kommun, 2020-02-10 09:22:19

Förslaget har gått vidare för beredning hos Socialnämnden. Ärendenummer: SN-2020/67.