Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Cykelväg längs järnvägen

Beskrivning

Anlägg en cykelväg längs med järnvägen från Knivsta in till Uppsala. Det är den snabbaste och kortaste vägen in till Uppsala. Torde vara relativt lätt att anlägga cykelvägen då det redan på vissa sträckor finns vägar längs med spåren. I Uppsala kan man ansluta cykelleden från Knivsta med den befintliga som finns i Sävja.
Förslaget gynnar både miljön och ger möjlighet att kombinera resa till och från jobb/skola med motion. Kostnadsmässigt måste detta alternativ vara mer ekonomiskt istället för att dra en cykelväg vid sidan av väg 255.