Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Parkeringskaos i Västra Ängby

Beskrivning

Se bilaga

Kommentar från handläggare (1)
Visa
Knivsta Kommun, 2020-10-27 09:56:09

Förslaget har gått vidare för beredning hos Bygg- och miljönämnden.
Ärendenummer: BMN-2020/175. (Ärendenumret som stod här tidigare var fel).

Beslut
Med bifall
2021-03-29

Bygg- och miljönämnden beslutade den 23 mars 2021 att ändra de lokala trafikföreskrifterna för området.