Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Staket på Högåsskolan

Beskrivning

Det är många elever som dagligen leker på Högåsskolans skolgård och som riskerar att bli skadade av passerande cyklister. Skolgården gränsar nämligen mot en cykel- och gångväg mot nordväst. Se sträckan A till B i den bifogade bilden.

Cykel- och gångvägen är en kraftig nerförsbacke där det cyklas väldigt snabbt. Vissa kör till och med moped. Detta innebär en stor risk för olyckor och det har skett åtskilliga incidenter där barn har varit nära att skadas av passerande cyklister.

Självklart har skolpersonalen upprepade gånger informerat barnen om att de inte får vistas på cykel- och gångvägen. Tyvärr respekterar inte alla barn avgränsningen och riskerar därmed att bli skadade. Vi vill understryka att skolan inte har resurser för att cykel- och gångvägen ska vaktas under elevernas vistelse på skolgården.

Med anledning av föregående anser vi att det finns ett påtagligt behov av att ha ett staket längs cykel- och gångvägen i syfte att förhindra eventuella olyckor där barnen kan komma till skada.

Med vänliga hälsningar
Marina Hägglund och övriga föräldrarepresentanter på Högåsskolan