Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ta bort datumparkeringen i Alsike

Beskrivning

I Alsike gäller datumparkering.
Detta infördes pga det kaos som pågick på framförallt Åsgatan där många boende parkerar på gatan.
I övriga Alsike fanns inget problem.

Datumparkeringen innebär stora problem för alla företag som besöker Alsike samt för alla släkt och vänner som besöker boende. Det är högst ologiskt att de ska parkera utanför grannens hus om datumet råkar vara fel.
Företagsbilar som tex målare, elfirmor, städbolag och byggfirmor kan inte heller parkera i anslutning till det hus de ska jobba i.
Det finns inte heller några gästparkeringar i någon större utsträckning som går att använda.

Ta bort datumparkeringen i Alsike.
Inför uppmärkta parkeringsfickor längs Åsgatans början som en lösning på problemet där.

Kommentar från handläggare (2)
Visa
Knivsta Kommun, 2020-11-27 13:43:25

Ärendet med förslaget har flyttats till Bygg- och miljönämnden (som också är trafiknämnd). Diarienummer: BMN-2020/332

Knivsta Kommun, 2020-04-30 08:58:39

Förslaget har gått vidare till Samhällsbyggnadskontoret för utredning. Diarienummer: SUN-2020/196

Beslut
Utan bifall
2021-03-29

Bygg- och miljönämnden beslutade 23 mars 2021 att inte ändra trafikföreskrifterna.