Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Policybeslut om öppen fiber för alla fastigheter i Knivsta kommun

Beskrivning

Ökad demokrati, effektivitet och företagande med öppen fiber i alla hushåll och kontorsbyggnader

På förekommen anledning vill jag föreslå att Knivsta Kommun tar ett beslut om att alla invånare i Knivsta ska ha tillgång till ett öppet nät för fiber där det står varje kund fritt att välja den leverantör av tjänster som passar deras behov. Att som idag ha kontorshotell och bostäder som har enskilda leverantörer av både fiber och tjänsterna ovanpå är ett bra sätt att skapa friktion och motstånd vid leverans av något som är en grundläggande tjänst i både det privata och affärsmässiga i en kommun. Att föredra är att ha ett stamnät för fiber som är tillgängligt för alla individer och företag i kommunen och där det står dem fritt att välja leverantörer av tjänster utan bindningstider, anslutningsavgifter och andra hittepå-kostnader som enskilda leverantörer kan göra utan att det står kunden fritt att välja med fötterna. Idag ser vi problem med exempelvis leverantörer som agerar bromsklossar iom att de har monopol på fastighetsnät. I slutänden ger det att dessa leverantörer tar ockerpriser och levererar undermåliga tjänster då det inte finns någon konkurrens inom väggarna på fastigheten. Medborgarna ska äga nätet och välja de tjänster som passar deras behov bäst.

Förslag : Skapa en policy där Knivsta Kommun säger att varje bostad och fastighet för företagande och offentlig verksamhet ska ha tillgång till öppen fiber. Således bör inte fastigheter som byggs nya för privatpersoner, företag eller offentlig verksamhet vara godkända för bruk om de inte uppfyller kraven. Fastigheter som idag har monopol-lösningar på plats skall på sikt fasas in i det öppna nätet. Under en övergångsperiod kan detta ske subventionerat. Efter denna övergångsperiod gäller vite för de fastighetsägare som fortsätter att erbjuda monopol-liknande lösningar till sina kunder då det skadar den långsiktiga infrastrukturen i kommunen och försvårar etablering av företag.

Definition Öppen Fiber:
Ett av kommunmedborgarna ägt fibernät med kapacitet som är framtidssäker där leverantörer av tjänster (Telia, Bahnhof, Tele2 etc) kan leverera tjänster friktionsfritt och där kunden enkelt kan välja den leverantör som bäst passar kundens behov vad avser tjänsteinnehåll, hastighet pris osv. Fri prissättning skall råda och de bolag som idag åtnjuter speciella avtal ska vara fria att erbjuda sina tjänster på en konkurrensutsatt marknad.

Mattias Hising

Kommentar från handläggare (1)
Visa
Knivsta Kommun, 2020-10-22 15:24:26

Vi har förlängt publiceringstiden för detta förslag, eftersom den bifogade filen som förslaget tidigare låg i inte gick att öppna.