Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Ny rondell Gredelbyvägen - Högåsvägen - Gredelbyvägen

Beskrivning

Knivsta växer och i och med det även trafiken. Detta innebär att det idag är svårt att ta sig ut på Gredelbyleden ifrån Högåsvägen då trafiken är livlig. Likaså är det svårt att ta sig ut ifrån Gredelbyvägen på Gredelbyleden. Trafiken kommer inte att minska utan det kommer att bli en ökning, vilket bidrar till tätare trafik på Gredelbyleden och svårare att ta sig ut på den från intillliggande gator. Därför är det nödvändigt med en rondell - cirkulationsplats - i denna korsning.