Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Skatepark

Beskrivning

Det är många ungdomar i Knivsta och Alsike som åker skateboard och kickbike. De skulle behöva en skatepark, förslagsvis i betong, där de kan hänga, umgås och aktivera sig. Området runt den befintliga skaterampen vid Alsike närlivs skulle lämpa sig väl för ändamålet. Platsen är lätt att ta sig till från närliggande skolor, bostadsområden samt med buss.

Kommentar från handläggare (1)
Visa
Knivsta Kommun, 2021-05-20 10:55:29

Detta förslag har nu fått ärendenummer KS-2021/403 och ska utredas av fritid- och kulturkontoret.