Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Cykelbana Lagga-Uppsala

Beskrivning

Hej! Jag tror alla är överens om att vi vill ha en levande och attraktiv landsbygd i Knivsta kommun där det ska vara möjligt att bo och leva på samma villkor som i centrum. Vi som bor på landsbygden kan konstatera till vår glädje att landsvägen är mycket populär för cykling. Det enda negativa är att cyklisterna exponeras för stor risk eftersom trafiktempot är högt på landsvägen mot Uppsala. Avståndet är inte längre än att det helt säkert skulle vara ett mycket realistiskt alternativ att cykla till jobbet i Uppsala om trafikmiljön var säkrare. Dessutom bör kommunen på alla sätt verka för att klimatmålen uppnås. Alla åtgärder som innebär att människor kan ställa bilen och i stället cykla till jobbet måste beaktas. Jag är medveten om att mitt förslag innebär att även Uppsala kommun måste haka på iden, men låt inte det vara ett hinder. Det vore oerhört roligt om vår kommun kan gå i bräschen och erbjuda en fin cykelmiljö genom ett kulturintressant och vackert område.