Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content

Avslutade Knivstaförslag

Här ser du alla avslutade Knivstaförslag, det vill säga förslag som har hanterats av kommunen eller som har avslutats av annat skäl. Dessa förslag går inte längre att skriva under. Om du vill se hela förslaget eller veta kommunens beslut klicka på rubriken till förslaget.


Du kan klicka på tabellens rubriker för att sortera i den.
E-förslag
Rubrik Förslaget handlar om Slutdatum Underskrifter Status
Bullerdämpande åtgärder Gredelbyleden Trafik och kommunikationer 2019-06-28 103 Avslutad efter hantering
Hundbad Gata, park och lekplatser 2019-07-09 139 Avslutad efter hantering
Helt central lekplats i Knivsta centrum Gata, park och lekplatser 2019-07-11 128 Avslutad efter hantering
Staty Gösta Knivsta Sandberg Kultur och fritid 2019-07-15 125 Avslutad efter hantering
Betong skatepark i Knivsta Centrum! Kultur och fritid 2019-11-21 115 Avslutad efter hantering
Utebad med tempererad simbassäng i Knivsta Kultur och fritid 2019-11-21 137 Avslutad efter hantering
Friluftsgård Kultur och fritid 2019-12-05 112 Avslutad efter hantering
Konstsnö-slinga Kultur och fritid 2019-12-12 114 Avslutad efter hantering
Anhörigstödjare/anhörigkonsulent Övrigt/annat 2020-02-06 133 Avslutad efter hantering
Parkeringskaos i Västra Ängby Trafik och kommunikationer 2020-03-27 112 Avslutad efter hantering
Ta bort datumparkeringen i Alsike Gata, park och lekplatser 2020-04-28 122 Avslutad efter hantering
Askkoppar Gata, park och lekplatser 2019-06-26 27 Ej inlämnad
Hundrastpark Gata, park och lekplatser 2019-06-26 21 Ej inlämnad
Parkering Gata, park och lekplatser 2019-06-28 21 Ej inlämnad
Isyta till sport Kultur och fritid 2019-06-29 11 Ej inlämnad
Skatepark Kultur och fritid 2019-07-04 23 Ej inlämnad
Bondens Marknad i Alsike Gata, park och lekplatser 2019-07-08 22 Ej inlämnad
Papperskorgar i Alsike Gata, park och lekplatser 2019-07-04 53 Ej inlämnad
Skateboard park i Alsike Kultur och fritid 2019-07-08 19 Ej inlämnad
Plocka skräp dag Gata, park och lekplatser 2019-07-25 13 Ej inlämnad
Motionsspår / gångstråk Kultur och fritid 2019-07-09 21 Ej inlämnad
Lekpark Gata, park och lekplatser 2019-07-08 12 Ej inlämnad
Knivstaån Gata, park och lekplatser 2019-07-15 18 Ej inlämnad
Fågeltornet Gata, park och lekplatser 2019-07-29 1 Ej inlämnad
Huvudled Trafik och kommunikationer 2019-08-16 6 Ej inlämnad
Skugga på Särstabadet Gata, park och lekplatser 2019-08-22 12 Ej inlämnad
Mer välkomnande infart från E4 Gata, park och lekplatser 2019-09-20 20 Ej inlämnad
Belysning Särsta badet Gata, park och lekplatser 2019-10-18 20 Ej inlämnad
Hastighetsmätning vid infart till gångfartsområde Trafik och kommunikationer 2019-11-21 23 Ej inlämnad
Vuxna på byn Övrigt/annat 2020-01-07 13 Ej inlämnad
Översyn av infarten till Alsike södra Gata, park och lekplatser 2020-01-15 40 Ej inlämnad
Knivsta Bildarkiv. Digitalt, sökbart, tillgängligt Kultur och fritid 2020-05-25 34 Ej inlämnad
Knivstas historia skolmaterial/informations material Kultur och fritid 2020-07-29 3 Ej inlämnad
Fler parkeringsplatser för Morga hagar och Lunsen Kultur och fritid 2020-08-11 2 Ej inlämnad
Policybeslut om öppen fiber för alla fastigheter i Knivsta kommun Övrigt/annat 2020-12-24 4 Ej inlämnad
Hundpark Alsike Gata, park och lekplatser 2020-12-25 15 Ej inlämnad
Paviljonger för "Ett friskare Knivsta i tiden" Gata, park och lekplatser 2021-05-03 13 Ej inlämnad
Guds hand Kultur och fritid 2021-07-27 4 Ej inlämnad
Basketboll planer (utomhus) Kultur och fritid 2021-09-28 4 Ej inlämnad
Större badstrand vid Brunnby Kultur och fritid 2021-10-09 59 Ej inlämnad
Uppdatering av Hälsohuset Kultur och fritid 2022-01-15 6 Ej inlämnad
Vattengympa terminkort Kultur och fritid 2022-01-25 23 Ej inlämnad
Förbättringar i Särstabadet Kultur och fritid 2022-04-07 1 Ej inlämnad
Odlingslotter i Alsike Gata, park och lekplatser 2022-07-27 15 Ej inlämnad
Ställplatser för husbilar vid Brunnbybadet Kultur och fritid 2022-08-02 1 Ej inlämnad
Sopor - städning 1 maj Gata, park och lekplatser 2022-09-01 2 Ej inlämnad
Stadsskog i Kölängsskogen - 0 Avslutad utan hantering
Belysning Brunnbyvägen bristfällig - 0 Avslutad utan hantering
Håll Knivsta Rent - kampanj - 0 Avslutad utan hantering
Bygg Trygghetsboende - 0 Avslutad utan hantering
Cykelled runt hela Valloxen - 1 Avslutad utan hantering
Upprustning av Särstabadet - 0 Avslutad utan hantering
Barnomsorg på obekväm arbetstid - 0 Avslutad utan hantering
Grillplats i Alsike vid pulkabacke, is och konstgräsplan - 0 Avslutad utan hantering
Skyltar vid nya gångvägen bakom Bandyvägen - 0 Avslutad utan hantering
Frisbeegolfbana - 0 Avslutad utan hantering
Grillplats i Gredelby hagar Gata, park och lekplatser 0 Avslutad utan hantering
Alla kommunens planteringar bör vara bi och insekts främjande, inektshotell bör sättas upp i parker och grönområden. - 0 Avslutad utan hantering
Rondellen vid Cirkle K - 0 Avslutad utan hantering
Rösta - stora beslut Övrigt/annat 0 Avslutad utan hantering
Gång/cykelstråk runt hela Valloxen - 0 Avslutad utan hantering
Väck liv i centrum - 0 Avslutad utan hantering
Cykelväg till uppsala - 0 Avslutad utan hantering
Björkkällevägen - 0 Avslutad utan hantering
Lekpark för äldre barn i centrala knivsta, kick bike, skate-park, klättring - 0 Avslutad utan hantering
Graffiti vid Tågstation tunneln - 0 Avslutad utan hantering
Textilinsamling vid Kretsloppsparken - 0 Avslutad utan hantering
Sporthall till Adolfsbergsskolan! - 0 Avslutad utan hantering
Cykelväg längs järnvägen - 0 Avslutad utan hantering
Biblioteksfilial i Alsike - 0 Avslutad utan hantering
Staket på Högåsskolan - 0 Avslutad utan hantering
Enkel grusad cykelväg norra Alsike till Bergsbrunnall - 0 Avslutad utan hantering
Blommande vägkanter - Gynna pollinatörer genom val av skötselmetod för vägkanter - 0 Avslutad utan hantering
Discgolf (Frisbee golf) - 0 Avslutad utan hantering
skatepark i knivsta! - 0 Avslutad utan hantering
Ny rondell Gredelbyvägen - Högåsvägen - Gredelbyvägen - 0 Avslutad utan hantering
Minskad servering av kött - 0 Avslutad utan hantering
Ta bort datumparkering i Alsike - 0 Avslutad utan hantering
Bygg inte bort Knivstas unika grönområden - 0 Avslutad utan hantering
Cykelbana Lagga-Uppsala - 0 Avslutad utan hantering